پیام جوانان کورد و تورک ارومیه در رابطه با سالروز ترور دکتر قاسملو

همچنین بخوانید

جوانان کورد و تورک ارومیه همزمان با ٢٢ تیر سالروز  ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی پیامی منتشر کردند.

در پیام جوانان آزادیخواه کورد و تورک ارومیه آمده است: “امسال ٣٤ سال از ترور مشاهیر و رهبر ملت کورد دکتر “عبدالرحمن قاسملو” می‌گذرد. سی و چهار سال پیش رهبر ملت کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در شهر وین اتریش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره به شهادت رسیدند. دولت اتریش در آن زمان به خاطر منافع خود پرونده تروریسم را بست و تروریست‌های رژیم ایران با استقبال بزرگی به ایران برگشتند.

در این نامه آمده که گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد ترور رهبر فرزانه کورد دکتر قاسملو  در حالی است اتحاد و انسجام بی‌سابقه‌ای پس از انقلاب “زن زندگی آزادی” بین ملل ایران رخ داده است.

جوانان کورد و تورک همچنین افزودند: “دکتر قاسملو در راستای وحدت و اتحاد ملت‌های تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی و برای یک ایران دموکراتیک و سکولار مبارزه می‌کرد که در آن حکومت، ملیت‌های کورد و تورک و بلوچ و سایر ملیت‌ها بصورت یکسان زندگی کنند”.

آزادیخواهان کورد و تورک ارومیه در آخر اعلام کردند که ما بعنوان جوان کورد و تورک ارومیه، یاد و خاطره این شخصیت نامدار سیاسی و رهبر ملت کورد را گرامی می‌داریم و راه او را تا رسیدن به اهداف والای او که اتحاد و انسجام ملیت و اقلیت‌های ایران و آزادی ایران و یک حکومت سکولار دموکرات می‌باشد، ادامه خواهیم داد.

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام جوانان کورد و تورک ارومیه در رابطه با سالروز ترور دکتر قاسملو

جوانان کورد و تورک ارومیه همزمان با ٢٢ تیر سالروز  ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی پیامی منتشر کردند.

در پیام جوانان آزادیخواه کورد و تورک ارومیه آمده است: “امسال ٣٤ سال از ترور مشاهیر و رهبر ملت کورد دکتر “عبدالرحمن قاسملو” می‌گذرد. سی و چهار سال پیش رهبر ملت کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در شهر وین اتریش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره به شهادت رسیدند. دولت اتریش در آن زمان به خاطر منافع خود پرونده تروریسم را بست و تروریست‌های رژیم ایران با استقبال بزرگی به ایران برگشتند.

در این نامه آمده که گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد ترور رهبر فرزانه کورد دکتر قاسملو  در حالی است اتحاد و انسجام بی‌سابقه‌ای پس از انقلاب “زن زندگی آزادی” بین ملل ایران رخ داده است.

جوانان کورد و تورک همچنین افزودند: “دکتر قاسملو در راستای وحدت و اتحاد ملت‌های تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی و برای یک ایران دموکراتیک و سکولار مبارزه می‌کرد که در آن حکومت، ملیت‌های کورد و تورک و بلوچ و سایر ملیت‌ها بصورت یکسان زندگی کنند”.

آزادیخواهان کورد و تورک ارومیه در آخر اعلام کردند که ما بعنوان جوان کورد و تورک ارومیه، یاد و خاطره این شخصیت نامدار سیاسی و رهبر ملت کورد را گرامی می‌داریم و راه او را تا رسیدن به اهداف والای او که اتحاد و انسجام ملیت و اقلیت‌های ایران و آزادی ایران و یک حکومت سکولار دموکرات می‌باشد، ادامه خواهیم داد.

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام جوانان کورد و تورک ارومیه در رابطه با سالروز ترور دکتر قاسملو

جوانان کورد و تورک ارومیه همزمان با ٢٢ تیر سالروز  ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی پیامی منتشر کردند.

در پیام جوانان آزادیخواه کورد و تورک ارومیه آمده است: “امسال ٣٤ سال از ترور مشاهیر و رهبر ملت کورد دکتر “عبدالرحمن قاسملو” می‌گذرد. سی و چهار سال پیش رهبر ملت کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در شهر وین اتریش توسط دیپلومات تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره به شهادت رسیدند. دولت اتریش در آن زمان به خاطر منافع خود پرونده تروریسم را بست و تروریست‌های رژیم ایران با استقبال بزرگی به ایران برگشتند.

در این نامه آمده که گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد ترور رهبر فرزانه کورد دکتر قاسملو  در حالی است اتحاد و انسجام بی‌سابقه‌ای پس از انقلاب “زن زندگی آزادی” بین ملل ایران رخ داده است.

جوانان کورد و تورک همچنین افزودند: “دکتر قاسملو در راستای وحدت و اتحاد ملت‌های تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی و برای یک ایران دموکراتیک و سکولار مبارزه می‌کرد که در آن حکومت، ملیت‌های کورد و تورک و بلوچ و سایر ملیت‌ها بصورت یکسان زندگی کنند”.

آزادیخواهان کورد و تورک ارومیه در آخر اعلام کردند که ما بعنوان جوان کورد و تورک ارومیه، یاد و خاطره این شخصیت نامدار سیاسی و رهبر ملت کورد را گرامی می‌داریم و راه او را تا رسیدن به اهداف والای او که اتحاد و انسجام ملیت و اقلیت‌های ایران و آزادی ایران و یک حکومت سکولار دموکرات می‌باشد، ادامه خواهیم داد.

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist