پیام مشترک اتحادیه‌های زنان، جوانان و دانشجویان دموکرات به مناسبت ٢٢ تیرماه سالروز شهادت دکتر قاسملو

همچنین بخوانید

سه اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران، اتحادیه جوانان کوردستان ایران و اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان، به مناسبت فرا رسیدن ٢٢ تیرماه سالروز ترور دکتر قاسملو و همرزمانش پیام مشترکی منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

زنان و جوانان و دانشجویان گرامی!

٣٤ سال پیش و در روز ٢٢ تیرماه ١٣٦٨، مصادف با ١٣ ژوئیه ١٩٨٩ میلادی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران برجسته جنبش سیاسی کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، پای میز مذاکره از سوی دیپلومات تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش، همراه با دو تن از همرزمانش، کاک عبدالله قادری‌آذر، عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب دموکرات در اروپا و دکتر فاضل رسول، هدف قرار گرفته و ترور شدند.

ماشین ترور و ارعاب جمهوری اسلامی همواره فعال بوده و از ترور کادر و پیشمرگه و رهبران این حزب دریغ نکرده که تازه‌ترین اقدام تروریستی این رژیم در آستانه ٢٢ تیرماه بوده که سه عضو مبارز این حزب به نام‌های “سیامند شابویی”، “عادل مهاجر” و “لقمان آجی” توسط عوامل تروریست جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.

این دولت هرگز از قتلعام دختران و پسران کوردستان دریغ نکرده و نمونه بارز آن ٩ ماه و نیمی است که با قتل “ژینا” در تهران آغاز شد، که با بازداشت، شکنجه و شهادت ده‌ها دختر و پسر و زن و مرد کورد و باقی ملل ایران همراه بود.

دکتر قاسملو یکی از رهبرانی است که بالاترین مدارج دانشگاه را طی کرده و بدلیل احساس وظیفه‌ای که در دل داشت به کوردستان بازگشت و به یکی از رهبران کاریزماتیک کورد مبدل شد.

دکتر قاسلمو اهمیت ویژه‌ای برای مسئله زنان قائل بود و منظر وی که دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران است، ارتباط مستقیمی با پیشرفت و گسترش آزادی اقشار جامعه همچون زنان و جوانان و دانشجویان دارد.

به شهادت رساندن د. قاسملو و همراهانش پای میز مذاکره، این ترور را حد زیادی از باقی ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی مجزا کرده است. واقعیت امر این است که ترورهای دیگر نیز اقدام تروریستی و ضدبشری بوده که به نیروهای مبارز و شخصیت‌های توانمند ضربه وارد آورده است، اما سواستفاده جمهوری اسلامی از تاکتیک مذاکره و نیت پاک دکتر قاسملو جهت اجرای مقاصد شوم خود، پلیدی این جنایات را از هر حد و مرزی عبور داد. مسئله تنها این نیست که این ترور، یکی ترور دولتی است و در بالاترین سطح دولت و نظام جمهوری اسلامی نقشه ترور دکتر قاسملو را طراحی و اجرایی کردند؛ بلکه نقض عرف و اخلاق سیاسی با آشکارترین شکل پشت این جنایت مشاهده می‌گردد و تمامی این عوامل همراه با هم باعث جریحه‌دار شدن وجدان و غرور ملی کوردستان شد.

درود بر یاد و نام شهید دکتر قاسملو و همه شهیدان راه آزادی و سرافرازی کورد و کوردستان

٢٢ تیر ١٤٠٢ شمسی

١٣ ژوئیە ٢٠٢٣ میلادی

اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام مشترک اتحادیه‌های زنان، جوانان و دانشجویان دموکرات به مناسبت ٢٢ تیرماه سالروز شهادت دکتر قاسملو

سه اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران، اتحادیه جوانان کوردستان ایران و اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان، به مناسبت فرا رسیدن ٢٢ تیرماه سالروز ترور دکتر قاسملو و همرزمانش پیام مشترکی منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

زنان و جوانان و دانشجویان گرامی!

٣٤ سال پیش و در روز ٢٢ تیرماه ١٣٦٨، مصادف با ١٣ ژوئیه ١٩٨٩ میلادی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران برجسته جنبش سیاسی کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، پای میز مذاکره از سوی دیپلومات تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش، همراه با دو تن از همرزمانش، کاک عبدالله قادری‌آذر، عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب دموکرات در اروپا و دکتر فاضل رسول، هدف قرار گرفته و ترور شدند.

ماشین ترور و ارعاب جمهوری اسلامی همواره فعال بوده و از ترور کادر و پیشمرگه و رهبران این حزب دریغ نکرده که تازه‌ترین اقدام تروریستی این رژیم در آستانه ٢٢ تیرماه بوده که سه عضو مبارز این حزب به نام‌های “سیامند شابویی”، “عادل مهاجر” و “لقمان آجی” توسط عوامل تروریست جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.

این دولت هرگز از قتلعام دختران و پسران کوردستان دریغ نکرده و نمونه بارز آن ٩ ماه و نیمی است که با قتل “ژینا” در تهران آغاز شد، که با بازداشت، شکنجه و شهادت ده‌ها دختر و پسر و زن و مرد کورد و باقی ملل ایران همراه بود.

دکتر قاسملو یکی از رهبرانی است که بالاترین مدارج دانشگاه را طی کرده و بدلیل احساس وظیفه‌ای که در دل داشت به کوردستان بازگشت و به یکی از رهبران کاریزماتیک کورد مبدل شد.

دکتر قاسلمو اهمیت ویژه‌ای برای مسئله زنان قائل بود و منظر وی که دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران است، ارتباط مستقیمی با پیشرفت و گسترش آزادی اقشار جامعه همچون زنان و جوانان و دانشجویان دارد.

به شهادت رساندن د. قاسملو و همراهانش پای میز مذاکره، این ترور را حد زیادی از باقی ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی مجزا کرده است. واقعیت امر این است که ترورهای دیگر نیز اقدام تروریستی و ضدبشری بوده که به نیروهای مبارز و شخصیت‌های توانمند ضربه وارد آورده است، اما سواستفاده جمهوری اسلامی از تاکتیک مذاکره و نیت پاک دکتر قاسملو جهت اجرای مقاصد شوم خود، پلیدی این جنایات را از هر حد و مرزی عبور داد. مسئله تنها این نیست که این ترور، یکی ترور دولتی است و در بالاترین سطح دولت و نظام جمهوری اسلامی نقشه ترور دکتر قاسملو را طراحی و اجرایی کردند؛ بلکه نقض عرف و اخلاق سیاسی با آشکارترین شکل پشت این جنایت مشاهده می‌گردد و تمامی این عوامل همراه با هم باعث جریحه‌دار شدن وجدان و غرور ملی کوردستان شد.

درود بر یاد و نام شهید دکتر قاسملو و همه شهیدان راه آزادی و سرافرازی کورد و کوردستان

٢٢ تیر ١٤٠٢ شمسی

١٣ ژوئیە ٢٠٢٣ میلادی

اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام مشترک اتحادیه‌های زنان، جوانان و دانشجویان دموکرات به مناسبت ٢٢ تیرماه سالروز شهادت دکتر قاسملو

سه اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران، اتحادیه جوانان کوردستان ایران و اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان، به مناسبت فرا رسیدن ٢٢ تیرماه سالروز ترور دکتر قاسملو و همرزمانش پیام مشترکی منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

زنان و جوانان و دانشجویان گرامی!

٣٤ سال پیش و در روز ٢٢ تیرماه ١٣٦٨، مصادف با ١٣ ژوئیه ١٩٨٩ میلادی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران برجسته جنبش سیاسی کورد و دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، پای میز مذاکره از سوی دیپلومات تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش، همراه با دو تن از همرزمانش، کاک عبدالله قادری‌آذر، عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب دموکرات در اروپا و دکتر فاضل رسول، هدف قرار گرفته و ترور شدند.

ماشین ترور و ارعاب جمهوری اسلامی همواره فعال بوده و از ترور کادر و پیشمرگه و رهبران این حزب دریغ نکرده که تازه‌ترین اقدام تروریستی این رژیم در آستانه ٢٢ تیرماه بوده که سه عضو مبارز این حزب به نام‌های “سیامند شابویی”، “عادل مهاجر” و “لقمان آجی” توسط عوامل تروریست جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.

این دولت هرگز از قتلعام دختران و پسران کوردستان دریغ نکرده و نمونه بارز آن ٩ ماه و نیمی است که با قتل “ژینا” در تهران آغاز شد، که با بازداشت، شکنجه و شهادت ده‌ها دختر و پسر و زن و مرد کورد و باقی ملل ایران همراه بود.

دکتر قاسملو یکی از رهبرانی است که بالاترین مدارج دانشگاه را طی کرده و بدلیل احساس وظیفه‌ای که در دل داشت به کوردستان بازگشت و به یکی از رهبران کاریزماتیک کورد مبدل شد.

دکتر قاسلمو اهمیت ویژه‌ای برای مسئله زنان قائل بود و منظر وی که دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران است، ارتباط مستقیمی با پیشرفت و گسترش آزادی اقشار جامعه همچون زنان و جوانان و دانشجویان دارد.

به شهادت رساندن د. قاسملو و همراهانش پای میز مذاکره، این ترور را حد زیادی از باقی ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی مجزا کرده است. واقعیت امر این است که ترورهای دیگر نیز اقدام تروریستی و ضدبشری بوده که به نیروهای مبارز و شخصیت‌های توانمند ضربه وارد آورده است، اما سواستفاده جمهوری اسلامی از تاکتیک مذاکره و نیت پاک دکتر قاسملو جهت اجرای مقاصد شوم خود، پلیدی این جنایات را از هر حد و مرزی عبور داد. مسئله تنها این نیست که این ترور، یکی ترور دولتی است و در بالاترین سطح دولت و نظام جمهوری اسلامی نقشه ترور دکتر قاسملو را طراحی و اجرایی کردند؛ بلکه نقض عرف و اخلاق سیاسی با آشکارترین شکل پشت این جنایت مشاهده می‌گردد و تمامی این عوامل همراه با هم باعث جریحه‌دار شدن وجدان و غرور ملی کوردستان شد.

درود بر یاد و نام شهید دکتر قاسملو و همه شهیدان راه آزادی و سرافرازی کورد و کوردستان

٢٢ تیر ١٤٠٢ شمسی

١٣ ژوئیە ٢٠٢٣ میلادی

اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist